Aanmelden van mijn kind

Welkom bij NutsWereld, het online platform van Kindcentrum Nutsschool waar Nutsschool Maastricht deel van uit maakt.

Deze website geeft ouders, kinderen en ondersteunende partijen overzicht van de actuele ontwikkelingen binnen de Nutsschool en de buurt.
Zo ontvangen ouders geregeld NutsBrieven met actuele zaken. Kinderen kunnen in een afgeschermde omgeving hun eigen nieuws maken. Of plaatst de gemeente een bericht als bijvoorbeeld de straat open moet voor een omleiding van een kabel.

Uiteraard zijn relevante berichten uit de buurt terug te vinden. Het kindcentrum als onderdeel van de buurt.

De visie van Nutsschool Maastricht 1In de visie van de Nutsschool geven we aan dat we geloven in de eigenheid van kinderen, om zich in “vrijheid” in een “veilige” schoolomgeving optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent tevens dat we geloven in de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij staan termen centraal als o.a. saamhorigheid, experimenteren, omgaan met verschillen, gezond gedrag en verantwoordelijkheid geven.

Het pedagogisch klimaat en welbevinden van ieder kind is een belangrijk speerpunt voor onze school. Door een warm, open en eerlijk pedagogisch klimaat te creëren, bereiken we dat kinderen zich geborgen en geaccepteerd voelen. Dit geldt als voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.

We stemmen zoveel als mogelijk het didactisch en pedagogisch handelen af op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen. We houden rekening met ieders specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. Omdat we streven naar een onderwijsaanbod dat aangepast is aan de hulpvragen en behoeften van kinderen, is ons onderwijs passend en adaptief te noemen.

De methoden die we op school gebruiken omvatten de leerstofgebieden, die op grond van de wet onderwezen moeten worden. Deze dragen er zorg voor, dat de verschillende terreinen van ontwikkeling aan de orde komen. We hebben bij de keuze van de methoden nadrukkelijk gekeken of binnen deze methoden kinderen kansen krijgen om op verschillende wijzen zich de stof eigen te maken. Variatie in werkvormen en instructiewijzen is hierbij van belang.

Onze visie

De schoolgids van de Nutsschool is digitaal. Hierin kunt alle praktische zaken zoals vakanties, informatie over de ouderraad, ontwikkelingen en algemene informatie over de school terugvinden. Actuele zaken als studiedagen, schoolreisjes zijn ook op de NutsKalender terug te vinden.

Om de schoolgids te bekijken klik op deze link

Zijn er vragen of zaken waar u meer informatie over wenst.
U kunt ons altijd bellen of gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Nutsschool Maastricht
Regentesselaan 2
6224 JR Maastricht
telefoon: 043 – 362 1716

Uw naam

Uw e-mail

Onderwerp

Uw bericht