Buurt 1In 2011 is Avenue2 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats voor A2 Maastricht. In 2012 is Avenue2 begonnen met de daadwerkelijke bouw van de A2-tunnel en de ombouw van knooppunt Kruisdonk.

In ‘t kort
Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost.Ruggengraat van het plan is:

    • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
    • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
    • 2 markante en herkenbare stadsentrees.

Website A2 Maastricht

Nieuwsbrief KIX september 2015 1KIX is een samenwerkingsinitiatief van de scholen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in Maastricht. KIX wordt tevens ondersteund door de gemeente Maastricht.

Het doel van KIX
Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werken samen aan de invulling van het dagarrangement binnen het integraal kindcentrum. Ook de gemeente Maastricht heeft haar visie omtrent dagarrangementen geformuleerd. Onderdeel hiervan is een professionele vormgeving van het aanbod van naschoolse activiteiten in Maastricht. Stichting KIX is als centraal coördinatiepunt opgezet als middel voor al deze kindpartners om invulling te geven aan hun dagarrangement. Via dit centrale coördinatiepunt werken onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samen om naschoolse activiteiten in de wijk aan te bieden, transparant en toegankelijk voor alle kinderen in Maastricht.

De naschoolse activiteiten bestaan uit kennismakingstrajecten van 2-8 weken met activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, creatieve vormgeving, natuur, techniek, theater, dans en muziek. Via KIX leren en ontdekken kinderen door het zelf te doen!

Website KIX Maastricht


RADAR Love 5Woonvorm Scharn en dagbesteding op lokatie
Binnen woonvorm Scharn van stichting Radar gelegen aan de Regentesselaan nr. 9, 7 en 5 wonen 21 mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking van verschillende leeftijden. Enkele van hen wonen hier al enige jaren en zijn bekend in de buurt. Andere wat minder.

Binnen deze woonvorm zijn wij in oktober gestart met een Dagbesteding op locatie (DOL), dit wil zeggen dat cliënten binnen en buiten de woonvorm georganiseerde dagbesteding aangeboden krijgen.

Deze dagbesteding is gevestigd in de woonkamer van Regentesselaan 9, cliënten van buiten af komen zelfstandig of met vervoer dagelijks creatieve en actieve activiteiten doen. Cliënten die intern wonen kunnen op een laagdrempelige manier s’ochtends binnen lopen. Er word veel geknutseld, getekend en handwerk gedaan. Maar ook zijn er mensen die graag werken in de tuin of af en toe een wandeling maken.

Het gaat binnen deze groep om vaak oudere cliënten. Niks moet alles mag. En in de toekomst willen wij graag binnen de buurt kennis maken met iedereen die hiervoor openstaat. Samen dingen doen en werken aan een socialere omgeving voor iedereen.
Kom gerust eens binnen lopen voor een kopje koffie of een praatje. Ma t/m Vrij van 09.30u – 15.30u. Of als u vragen of ideeën heeft zijn deze altijd welkom mail dan naar a.braber@radar.org.


Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. In de regio Zuid-Limburg helpen we cliënten invulling te geven aan hun leven. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling staan daarbij centraal. Vanuit oprechte interesse, op basis van gelijkwaardigheid en in interactie met de samenleving. Samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en (keten)partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor de samenleving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Website Radar

Werkhuis 1Het idee
In 2013 is het idee ontstaan om in Wittevrouwenveld een Werkhuis in te richten. Het Werkhuis is een verzamelgebouw van diverse werkplaatsen met een galerie annex toonzaal. In de werkplaatsen vinden ambachtelijke en creatieve activiteiten plaats op het gebied van houtbewerking, tekenen en schilderen, textiel en (elektronica)techniek. Daarnaast streeft het Werkhuis naar het aanbieden van een ruimte voor automontage.
Het doel is nadrukkelijk om tussen de gebruikers van de werkplaatsen kruisbestuiving tot stand te brengen. Meubels die worden gemaakt in de houtwerkplaats, worden beschilderd of gestoffeerd in de werkplaats textiel. Of een van rest- of afvalmateriaal in elkaar gezet voorwerp krijgt een elektronische besturing.
Het Werkhuis wil met deze opzet een voorbeeld zijn van een nieuwe invulling van de economie, waarin hergebruik van materialen, samenredzaamheid en het vanuit eigen kracht en (letterlijk) met eigen handen aanpakken van praktische problemen een centrale rol spelen. Een economie waarin weer plaats is voor de ambachtelijkheid van de vakman en de expressie en creativiteit van de kunstenaar.

Doelgroep
Het Werkhuis is een laagdrempelige voorziening waarin wordt gewerkt en mensen een veilig thuis vinden. Doelgroep zijn mensen uit de directe omgeving en andere buurten in Maastricht Noordoost. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten van het Werkhuis: man en vrouw, jong en oud, professionals en beginners, met of zonder beperking, met verschillende achtergronden. Het gaat om mensen die het leuk vinden met hun handen te werken en op dat terrein graag wat willen leren of juist overdragen aan anderen. Daarnaast wil het Werkhuis ook nadrukkelijk de (hang)jongeren uit de buurt bij haar initiatief betrekken. Dit kan de leefbaarheid in de directe omgeving ten goede komen.

Locatie
Het Werkhuis wil zich graag vestigen in de haaks op de A2 staande vleugel van de St. Theresiaschool. Hier liggen zes lokalen: vier van circa 53 m², twee van circa 70 m². Door de aanwezigheid van een eigen trappenhuis en toiletgroepen op beide verdiepingen kan deze vleugel van de school volledig los opereren van de langs de A2 gelegen vleugel. De ingang van het Werkhuis komt te liggen aan het binnenplein.
Daarnaast heeft het Werkhuis belangstelling voor de bestaande garage in het PLEM-gebouw, nu automontage in de school niet mogelijk is. De nabijgelegen garage zou het concept van het Werkhuis compleet maken.

Initiatiefnemers
Het Werkhuis is een initiatief van Esther Janssen, projectleider Noordoost Kunst. Esther spant zich inmiddels ruim twee jaar in om in opdracht van de gemeente Maastricht en samen met bewoners de leefbaarheid in de buurten van Noordoost te verbeteren. Dit heeft inmiddels tot tal van initiatieven geleid. Bij Esther hebben zich inmiddels aangesloten Denise Maas (coördinator participatie bij woningcorporatie Woonpunt), Jo Bänziger (organisatieadviseur bij Atrium Medisch Centrum), John Cüsters (zelfstandig tekstschrijver en bestuurslid van burgerinitiatief Boerderij Daalhoeve) en René Huigen (ondernemer en galeriehouder). Deze vijf mensen vormen de werkgroep die de komst van het Werkhuis voorbereidt. Daarnaast zijn bij het initiatief diverse mensen betrokken die straks in het Werkhuis activiteiten willen gaan ondernemen. Zij vormen samen de gebruikersgroep.

Stand van zaken
Er is inmiddels een Stichting Werkhuis Maastricht Noordoost in oprichting. Deze heeft de statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld. Er zijn tevens kandidaten voor het bestuur. Bij een definitief akkoord over de ingebruikname van een deel van de St. Theresiaschool kan de stichting meteen worden opgericht. Tevens zal dan een begroting worden opgesteld voor de exploitatie en zullen met de geïnteresseerde deelnemers concrete afspraken worden gemaakt over huur en gebruik van de werkplaatsen. Het eventueel opknappen van de werkplaatsen gebeurt door de gebruikers zelf, uiteraard in overleg met de gemeente als verhuurder.

Na de definitieve oprichting zal de stichting zo snel mogelijk starten met het werven van externe fondsen. Ook zoekt de Stichting naar partijen die voor de inrichting van het Werkhuis materialen en gereedschappen ter beschikking willen stellen. Aan de basis van de exploitatie staan de huurinkomsten van de gebruikers. De stichting wil een beroep doen op de subsidieregeling Bewonersinitiatiefgelden voor buurten in de wijkaanpak in Maastricht, om zo een startkapitaal voor de eerste fase te vergaren.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om in het Werkhuis ook horeca-activiteiten te ondernemen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het nabijgelegen Trefcentrum. Ook komt er geen winkel in het Werkhuis. Wel komt er een toonzaal annex galerie waarin de gebruikers van het Werkhuis hun producten kunnen tentoonstellen.

Samenwerking
Het Werkhuis treedt graag in contact met het Projectbureau A2 om de mogelijkheden te onderzoeken van samenwerking. De Stichting is in overleg met RIMO over het gebruik van het Werkhuis als uitvalsbasis voor haar activiteiten. RIMO is een onderdeel van de Levantogroep en biedt dagbesteding en begeleiding aan cliënten die ondersteuning nodig hebben. Het Werkhuis wil graag met Projectbureau A2 onderzoeken welke rol RIMO kan spelen in bijvoorbeeld de schoonmaak van het gebouw of het beheer van de directe omgeving van de school. Daarnaast zien wij ook andere mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld via de beoogde fietsenwerkplaats. Zodra de school in gebruik is, kan dit nader worden onderzocht.

Wie kent school - Blok 6 start zaterdag 21 maart 1De Wie-kentschool is ontstaan met de gedachte om kinderen een breder beroepsperspectief te bieden. Er is geconstateerd dat kinderen uit gezinnen met een laag sociaal-economische status uit hun omgeving veelal weinig inspiratie en motivatie verkrijgen, van waaruit ze een goede scholing zouden gaan volgen. Mogelijk verlaten ze school vroegtijdig, raken werkloos of gaan een beroep uitoefenen onder hun niveau. De kans is ook kleiner dat ze een beroep vinden waar ze gelukkig van worden. Maar ook bij andere kinderen komt het voor dat ze hun motivatie voor school en werk kwijt raken. Door de kinderen een breder beroepsperspectief te bieden, raken ze gemotiveerd om hard te werken voor een beroep dat ze later willen gaan uitoefenen.

De Stichting Wie-kentschool Maastricht wil een kleinschalig, persoonlijk, positief en gericht fundament bieden voor een beter loopbaanperspectief voor deze kinderen.

Website Wie-kent school

Berichten uit en voor de buurt

KinderBoekenWeek

Woensdag 4 oktober is ook bij ons de Kinderboekenweek van start gegaan In de aula hebben de kinderen kennisgemaakt met een hoorspel. Vrijdag 13 oktober...

Kinderboeken gevraagd

Kinderboeken gevraagd. Bij deze een oproep aan iedereen: Heb je thuis nog goede kinderboeken liggen, die toch niet meer gelezen worden, breng ze naar Ilja (gr....

Burendag Oranjeplein

burendag op het Oranjeplein

Maastricht Sport viert de zomer! Doe je mee?

Maastricht Sport presenteert ook dit jaar weer een spetterend, sportief en uitdagend zomerprogramma voor kinderen in Maastricht. De hele zomervakantie lang kun je deelnemen...

Uitnodiging Wie-Kent school Blok 9

Welke thema’s en beroepen? Met de vakantie voor deur sluiten wij dit jaar af met het thema Toerisme én de presentaties! Wat houdt Toerisme eigenlijk...

Het was een Wereldmiddag!

De Wereldmiddag was een succes. Bijgaand de link naar een mooi verslag met veel foto's. Download hier het verslag (PDF-bestand).

Rondom de Scharnerweg

Sinds medio april werken de wegenbouwers van A2 Maastricht stevig door aan de bouw van een nieuwe rotonde voor de Scharnerweg. De gemeente Maastricht...

UNICEF Jeugdloop Maastricht

Schrijf je nu in! Voor €3 doe je mee. Het inschrijfformulier vind je op de website. Waarom meedoen aan de UNICEF Jeugdloop? Door mee te doen aan...

Uitnodiging Wie-Kent School Blok 8

Welke thema’s en beroepen? Na een heerlijke vakantie laten we ons hoofd én lichaam in Blok 8 weer eens hard werken………. Allereerst gaan we op...

“Nutsschool? Kleurrijke omgeving!”

In het personeelsblad “WIJ,” van MTB april 2017, staat een erg leuk artikel van een interview met Jean Knoops. Jean is al twee jaar...

Nieuwe fietsroutes rondom Europalein vanaf zondag 9 april

Vanaf zondag 9 april is de N2 afgesloten voor noord-zuid verkeer (en andersom). Dat heeft z’n voordelen voor oost-westverkeer: de verkeerslichten gaan uit en...

GEZOCHT: Gezonde vrouwen voor onderzoek naar het ‘Metabool syndroom’

Wilt u € 10 verdienen én een korte, snelle gezondheidscheck krijgen? (o.a. bloeddruk, suiker en cholesterol) Voldoet u daarnaast aan onderstaande kenmerken? Dan zijn...