Medezeggenschapsraad

De MR, WAT is dat?!

De medezeggenschapsraad (afgekort MR) houdt zich bezig met beleid en regelzaken van de Nutsschool. Elke 6 weken komt de MR bijeen om te vergaderen. Meestal zijn we gezond nieuwsgierig naar het reilen en zeilen binnen school, soms geven we advies en af en toe instemming in zaken. Regelmatig schuift Jeroen als directeur aan bij een vergadering voor toelichting op inhoudelijke keuzes. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Verder kan de M.R. onderwerpen over het beleid die onder ouders of personeel leven ter sprake brengen en hier vragen over stellen, dit dus op eigen initiatief. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u terecht bij de oudergeleding van de M.R. Mocht u een vergadering willen bijwonen (deze zijn openbaar) kijkt u dan voor de vergaderdata op onze jaarkalender.

Bij deze stellen wij ons aan jullie voor. Contact opnemen met de MR kan via de link ’contact’, maar natuurlijk kun je ook een MR lid persoonlijk aanspreken.

Leden van de Medezeggenschapsraad :

  • Nathalie Gerardi
    Nathalie Gerardi
  • Ilja Jacobs-Bindels
    Ilja Jacobs-Bindels
  • Karin Verstraeten
    Karin Verstraeten

Laatste berichten van de Medezeggenschapsraad :

MR bericht oktober 2018

Een van de taken van de MR is het “bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg” op onze school. We vinden het dan ook...

MR bericht november 2017

Zoals bekend kan de MR versterking gebruiken. De zittende MR leden zijn heel blij dat er zich een aantal enthousiaste ouders aangemeld heeft. Tijdens...

MR bericht september 2017

MR bericht september 2017 Op donderdag 29 september kwam de MR voor het eerst sinds de zomervakantie bij elkaar. Voor de zomervakantie was het door...

MR berichten mei en juni 2017

Tijdens de MR vergadering van mei hebben we de resultaten van het tevredenheidsonderzoek besproken. De MR constateert dat de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek en...

Bericht van de MR

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, gaat Peter Houwen, de huidige directeur van de Nutsschool, ons verlaten. De stichting kom Leren, waar de Nutsschool onder...

MR berichten maart 2017

In het begin van het schooljaar werd bekend dat Peter interim directeur werd van de Regenboog. Destijds waren er met name onder de ouders...
Nathalie Gerardi

Ik werk vanaf 1992 op de Nutsschool. Aanvankelijk als leerkracht in de onderbouw, daarna enkele jaren als intern begeleider en toen opnieuw als kleuterleerkracht en onderbouwteamleider. Ik ben vanaf 2008 MR- lid. Aangezien ik het prettig vind om op een overkoepelende manier mee te denken binnen onze school, denk ik dat ik in de MR op de goede plek zit.

Ilja Jacobs-Bindels

Mijn naam is Ilja Jacobs-Bindels.

Ik werk sinds december 2001 als leerkracht op de Nutsschool. Ik ben begonnen in groep 3. Ik heb 1 jaar een combinatiegroep gedraaid. Ook heb ik samen met Vera in groep 6 gestaan. Sinds afgelopen jaar heb ik samen met Vera groep 4.

Sinds september ben ik lid van de MR. Ik vind het zinvol om samen met collega’s over het onderwijs na te denken, maar zeker ook om dit met ouders te doen. Op die manier zorgen we er samen voor dat we de goede dingen (blijven) doen.

Karin Verstraeten

Als moeder van Mira (groep 5) en Nout (gr 1/2) voel ik me betrokken bij de Nutsschool, die een hele grote rol speelt in de ontwikkeling van mijn kinderen. Daarom wil ik me graag ook actief inzetten. Graag weet ik wat er zich achter de schermen afspeelt en, waar mogelijk, denk en beslis ik actief mee.

Op dit moment bevinden de stichting Kom leren en de Nutsschool, zich in woelig vaarwater. Ik vind het heel belangrijk dat het unieke karakter van de Nutsschool behouden blijft en wil me daarvoor inzetten.

Ik zit in de MR als ouder, dus als vertegenwoordiger van alle ouders. Schroom dus niet om mij of een ander MR lid aan te spreken als je vragen of opmerkingen hebt.