Ouderbetrokkenheid

Klassenouders gevraagd! 1Wij vinden het heel belangrijk ouders bij de school en ons onderwijs te betrekken. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens onze informatie avonden. In de kleutergroepen krijgen ouders geregeld een extra kijkje in de keuken, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een project. Zonder de hulp van ouders kunnen sommige activiteiten, zoals de bieb en de vele uitstapjes met vervoer, niet doorgaan. Wij prijzen ons dan ook gelukkig met de enthousiaste medewerking van vele ouders op onze school.