Klassenouders

In schooljaar 2014/2015 gingen we op de Nutsschool met een nieuwe vorm van ouderhulp organiseren aan de slag, door te werken met klassenouders. Dit idee is ontstaan op de ouder thema-avond over ouderparticipatie (= ouderhulp in en voor school). Leerkrachten merken dat het steeds moeilijker wordt voldoende ouderhulp te regelen voor de diverse schoolactiviteiten (vervoer, Sinterklaas, enz.). We hebben daarom samen met ouders nagedacht over oplossingen en de aanpak van dit probleem. Fijn om te horen was dat veel ouders zeker bereid zijn hun steentje bij te dragen. Het zou zonde zijn als activiteiten voor de kinderen niet kunnen doorgaan!

Een idee was om veel meer digitaal om hulp te vragen en dit via klassenouders te gaan doen. Steeds meer ouders lezen een mailtje sneller dan een briefje dat op school bij de deur hangt. En de thuiskalender is dan ook vaak sneller bij de hand om een en ander op elkaar af te stemmen. Op andere scholen zijn al veel positieve ervaringen met de organisatie van ouderhulp door klassenouders. Met dit concept zijn we dan ook in een werkgroep (directeur Peter, ouder en MR-lid Frans en leerkracht en MR-lid Vera) verder gaan denken. Ook de OR (ouderraad) is enthousiast! We geloven dat als we samen de schouders eronder zetten, de organisatie van ouderhulp soepeler kan gaan verlopen.