Over ons

NutsWereld is een meerjarig project waar de oorsprong voortkomt uit het project Op Groeien In De Stad (OGIDS) waar kindcentrum Nutsschool in 2012 aan deelnam.
Het doel van NutsWereld is primair een veilig platform bieden waar de dialoog met elkaar aangaan wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt middels (klassikale) projecten kennis gemaakt met de wereld om hen heen.

Invulling
Vanaf oktober wordt er kennisgemaakt met de NutsWereld vanuit een digitale schoolkrant waar de kinderen zelf voor de inhoud gaan zorgen. Tevens zullen (klassikale) projecten paralel aansluiten op maatschappelijk gerelateerde zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een project over de verkiezingen, (mede)zeggenschap creëren over de invulling over de ruimte en functie die ontstaat als de A2 ondergronds ligt of een bezoek aan een bejaardenhuis. Op termijn willen we dit uitbreiden door letterlijk de dialoog aan te gaan met de buurt. Bijvoorbeeld met RADAR kennismaken bij de buren die begeleid wonen, een bezoek aan een Turks theehuis tot aan de kennismaking met het werk van de wijkagenten. Ideeën uitwisselen, initiatieven stimuleren en als onderdeel van de buurt, delen met de buurt. Een online portaal waar we op het niveau van de kinderen/groep interactie, inspiratie en discussie willen stimuleren.

Van A naar …
Door de omvang van het project en het langdurig karakter is het een project dat continue ontwikkelt. Van een online platform dat voor en door de kinderen van het kindcentrum wordt gerund tot een omgeving waar interactie met de buurt wordt gestimuleerd. Middels positieve interactie met de wereld om het kindcentrum heen wordt getracht op een inspirerende wijze de samenleving te leren kennen.

Website, platform
NutsWereld is een meerjarig project waar de oorsprong voortkomt uit het project Op Groeien In De Stad (OGIDS) waar kindcentrum Nutsschool in 2012 aan deelnam. Een meerjarig project waarin we online communicatie willen laten samengaan middels projecten in en rondom de school. Primair binnen de school. Op termijn als platform op wijkniveau; de (Nuts) wereld rond Kindcentrum Nutsschool.

Waarom, wie en wat
Met de ervaring van deze website, het gebruik door de kinderen, de ouders en de deelnemers willen we de communicatie onderling versterken. Uiteraard leren we zo ook hoe de digitale omgeving aansluit bij de lessen en de leeromgeving van kindcentrum Nutsschool.

Vernieuwen en inspireren
Binnen NutsWereld willen we uitnodigen om bijzonderheden, nieuws of andere zaken die leerlingen bezighouden makkelijk te delen. Interactie met elkaar stimuleren. Hierin willen we vooral creatieve ideeën en initiatieven stimuleren.

IOS, Android, mobiel, web
De website is geschikt gemaakt om binnen school te bekijken op tablets en mobiele telefoons.